• عمران

  • عمران

Loading

عمران آذرستان

اطلاعات پایه

عمران آذرستان

  • ساخت و ساز
  • مشاوره
  • ساختمان سازی

حضور مقتدرانه در عرصه اجرای پروژه هایی عمرانی
احداث پروژه های ساخت و ساز

تهران ، خیابان مطهری ، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک5

http://omran.azarestan.com/

مالکیت

۵ مهر ۱۳۶۷

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • انجمن شرکت های ساختمانی
  • انجمن شرکتهای پیمانکار تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران
  • سایر انجمن ها